KrankenhäuserZiekenhuizen hebben de meest centrale rol in de bestrijding van MRSA, ook in de EUREGIO Twente/Münsterland. Uit onderzoek blijkt dat in Duitsland meer dan de helft van alle MRSA’s in een ziekenhuis al bij opname van de patiënt aangetoond kan worden. Daarom is een strikte naleving van het MRSA-protocol in het ziekenhuis van groot belang. MRSA kan alleen effectief voorkomen en bestreden worden wanneer alle ziekenhuizen van een epidemiologisch samenhangende regio dezelfde maatregelen opvolgen. Geïmproviseerde maatregelen werken niet en ziekenhuizen die trachten de maatregelen op de juiste manier door te voeren, worden gehinderd door de ziekenhuizen die dat niet doen.