PflegediensteMRSA in bejaarden- en verzorgingstehuizen leidt tot onzekerheid en strenge maatregelen. Dit wordt mede veroorzaakt door onduidelijke hygiënevoorschriften en een gebrek aan voorlichting over MRSA buiten het ziekenhuis. Uit screeningsonderzoek in de EUREGIO blijkt dat MRSA in bejaarden- en verzorgingstehuizen niet vaak voorkomt. De MRSA’s die daar gevonden worden blijken van de MSRA-stammen te komen die in het ziekenhuis ontstaan.

Goede voorlichting en scholing van verplegers enerzijds, en advies bij MRSA-probleemgevallen anderzijds is in deze sector van groot belang. De participerende gezondheidsdiensten, ziekenhuizen en huisartsen van EUREGIO MRSA-net werken hier gezamenlijk aan.