LaboratorienDe laboratoria in de EUREGIO geven de zorgverleners microbiologische ondersteuning op hoogwaardig niveau. Van belang hierbij is het gebruik van de zogenaamde spa-typering. Deze spa-typering maakt vergelijking van MRSA-stammen mogelijk tussen verschillende (internationale) laboratoria. Daarnaast adviseren de laboratoria de ziekenhuizen en huisartsen in de Euregio over antibioticabehandeling en hygiënemaatregelen. Hierbij zijn gestandaardiseerde en gesynchroniseerde richtlijnen van groot belang.

De laboratoria zijn als projectpartner bij de “Ronde Tafel-bijeenkomsten” betrokken en ontmoeten elkaar regelmatig tijdens laboratoriumconferenties. Zij nemen actief deel aan de trainingsbijeenkomsten van het coördinatiecentrum van MRSA-net Twente/Münsterland.