ArztpraxenGeen enkele MRSA-patiënt kan in het ziekenhuis MRSA helemaal kwijtraken, aangezien de ligduur gemiddeld 5 (NL) tot 8 (D) dagen is en een decontaminatieprocedure om MRSA kwijt te raken gemiddeld 15 dagen duurt. Omdat MRSA-dragerschap weken tot maanden kan duren, speelt de ambulante zorg een belangrijke rol bij de behandeling van MRSA nadat de patiënt uit het ziekenhuis is ontslagen. Voordat met de decontaminatieprocedure begonnen kan worden, is het van belang dat de patiënt geen risicofactoren als wonden en katheters meer heeft. Afhankelijk van de aanwezigheid van deze risicofactoren kan het weken, maanden of zelfs jaren duren voordat met het decontamineren begonnen kan worden. Als de patiënt MRSA in het ziekenhuis opgelopen heeft, hoeven er geen bijzondere maatregelen genomen te worden als deze patiënt in de huisartsenpraktijk komt. Goede logistiek, handenhygiëne, in een enkel geval handschoenen en een mondkapje bij verbandwisseling volstaan. Anders is het als het gaat om MRSA die buiten het ziekenhuis is opgelopen.

Een andere belangrijke rol voor huisartsenpraktijken is de vroegtijdige herkenning van Community Acquired MRSA. Door de zogenaamde CA-MRSA SENTINEL praktijken zal CA-MRSA in de EUREGIO vroegtijdig geïdentificeerd worden.