GesundheitsämterIn het kader van het EUREGIO MRSA-net project hebben de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ÖGD (Öffentliche Gesundheitsdienst) een centrale rol op het gebied van infectieziektebestrijding. In Nederland, omdat de GGD het centrale aanspreekpunt is van de bevolking met betrekking tot vragen over infectieziekten. In Duitsland, omdat de ÖGD alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg met elkaar verbindt: Ziekenhuizen, huisartsen, laboratoria, bejaarden- en verpleeghuizen et cetera.