Achterground van de vraag en antwoord database

Welkom op de web-based MRSA learning tool: Uitgebreide en praktische informatie over MRSA, voor zorgpersoneel en publiek! MRSA, ook wel bekend als de ziekenhuisbacterie, komt steeds meer voor. Ook buiten het ziekenhuis. Zowel in als buiten het ziekenhuis moet iedereen zich aan maatregelen houden om te voorkomen dat MRSA zich verder verspreidt en dat gezonde mensen er ziek van worden en er in het ergste geval aan overlijden. Deze maatregelen zijn niet altijd even duidelijk. Daarom is er nu de web-based MRSA learning tool: Voor al uw vragen over MRSA.

Waarom een web-based MRSA learning tool?

Uit Verweissymbolonderzoek aan de Universiteit Twente is gebleken dat de gebruiksvriendelijkheid van MRSA-protocollen in ziekenhuizen niet optimaal is. Zo bleek dat personeel niet goed uit de voeten kan met protocollen omdat informatie onvindbaar, onbegrijpelijk of onvolledig is.

Daarnaast is Verweissymbolaangetoond dat MRSA-dragers sterk behoefte hebben aan praktische informatie, het liefst verstrekt via een website. Daarom heeft EUREGIO MRSA-net de web-based MRSA learning tool ontwikkeld. De inhoud en vormgeving zijn gebaseerd op Verweissymboluitgebreid onderzoek onder zowel zorgpersoneel als publiek.

 

FAQ Datenbank
Afbeelding: De FAQ database is te vinden op het Internet op www.mrsa-net.nl.

 

Wat kunt u met de tool?

Via de tool kunt u op drie manieren zoeken naar het antwoord op uw vraag en daarnaast kunt u het laatste nieuws bekijken. Alle antwoorden in het personeelsgedeelte zijn gebaseerd op de meest recente versie van de nationale MRSA-richtlijn van de VerweissymbolWerkgroep InfectiePreventie, en de inhoud van het publieke gedeelte is ontleend aan de meest recente versie van het "Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg" van de VerweissymbolLandelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding. In een aantal gevallen zijn de antwoorden beantwoord of aangevuld door de arts-microbiologen die verbonden zijn aan EUREGIO MRSA-net Twente/Münsterland. Wij willen benadrukken dat de antwoorden op de web-based MRSA learning tool slechts een richtlijn zijn. Elke zorginstantie heeft specifieke MRSA-voorschriften, en zorgpersoneel dient daarom altijd in geval van twijfel een ziekenhuishygiënist of arts-microbioloog te raadplegen. Het publiek kan terecht bij de huisarts of de GGD.

 

Wordt uw vraag niet beantwoord door de web-based MRSA learning tool?

Doe dan het volgende:
• Stuur een e-mail naar info[at]mrsa-net.org of
• Bel naar de MRSA-net helpdesk: tel. (050) 5215111
zodat uw vraag binnenkort ook op de web-based MRSA learning tool staat!

Wij hopen dat de web-based MRSA learning tool antwoord geeft op uw vragen over MRSA. Heeft u op- of aanmerkingen, dan horen wij dat graag via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Als u vraag antwoord database willen zou, klikt u op Verweissymbol[Database].